Se Šárkou se výborně spolupracuje. Oceňuji její schopnost naslouchat našim požadavkům i aktivní přístup k tomu, jak nejlépe dosáhnout požadovaných
cílů. Neméně důležitá je pro nás i její pečlivost a spolehlivost.