Nastavení a optimalizace video kampaní na YouTube za účelem brandingu. Kampaně jež mají za cíl zvýšit povědomí o firma nebo produktu. jejichž základními metrikami jsou počty wievs, reach, délka shlédnutí videa.